top of page
Abuela de 3Star OH Maglia ET

3Star OH Maglia

A2A2AB

Hija de Trisvad K&L Riveting Magnolia

Mahomes x Riveting x Superhero

Primera Mahomes en España

TPI  2886  MN$ 968

DWP$ > 1100

Estadísticas:

USA

España

Canadá

bottom of page